«۳-۰»/ پیروزی بزرگ «لیست امید» در اهواز

خورنا – کاندیداهای لیست امید اهواز در دهم اردیبهشت ماه و دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شگفتی ساز شدند و هر سه کاندیدا به بهارستان راه یافتند. در مرحله اول انتخابات کمتر کسی فکر نمی کرد که سه کاندیدای کمتر شناخته شده لیست امید اهواز ، بهارستانی شوند اما از همان ابتدای امر رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان گفته بود که سه کاندیدای لیست به مرحله دوم می روند و پیش از آغاز مرحله دوم انتخابات نیز گفته بود که هر سه کاندیدا رای خواهند آورند.

 آخرین نتایج  شمارش آرا در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون:
کاظم نسب ۱۲۸۰۰۰
ساری ۱۱۹۰۰۰
یوسفی ۱۱۲۰۰۰
——————————-
شریف حسینی ۱۰۷۰۰۰
شبیب جویجری ۱۰۱۰۰۰
سید شکرخدا موسوی ۹۶۰۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.