پیام تسلیت خورنابه مناسبت درگذشت دبیر هیات بسکتبال استان خوزستان

پیام تسلیت خورنا به مناسبت درگذشت دبیر هیات بسکتبال استان خوزستان
مهدی چاروسایی -خورنا: آقای زرین آبادی پیشکسوت بسکتبال و دبیر هیأت بسکتبال استان خوزستان بعد از چند روز جدال با مرگ جان خود را از دست داد.

آقای زرین آبادی براٹر حمله قبلی به کما رفت بود و عصردوشنبه ۶اردبیشهت ماه درگذشت.

«خبر درگذشت آقای زرین آبادی دبیر هیات بسکتبال استان خوزستان داغ بزرگی بر دل خانواده بسکتبال نهاد. از دست دادن یک ورزشکار غم بزرگی است که به راحتی به باور نمی نشیند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار مرحوم آقای زرین آبادی و عزیزان هیات بسکتبال استان خوزستان، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر از خداوند متعال خواستارم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.