درگیری دو عضو شورای شهر هندیجان

خورنا -طبق اخبار رسیده، دو عضو شورای شهر هندیجان به علت اختلاف بر سر موضوعات شهری در دفتر شورای شهر درگیر شدند. از قرار معلوم نوع خدمات رسانی به یک منطقه چنین درگیریی را رقم زده است. اخبار تکمیلی در این  زمینه منتشر خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.