فرماندار انديمشك

سیل و باران ۵۷۵ میلیارد ریال به اندیمشک خسارت وارد کرد

خورنا – فرماندار اندیمشک گفت:بارندگی و سیلاب اخیر افزون بر ۵۷۵ میلیارد ریال به بخش های مختلف این شهرستان خسارت وارد کرده است.

حمیدرضا گودرزی خسارت بخش کشاورزی را ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:در بخش کشاورزی هزار هکتار گندم دیم و هفت هزار هکتار گندم آبی تا ۵۰ درصد خسارت دیده ضمن اینکه یک هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع کلزای دیم نیز تا ۶۰ درصد دچار خسارت شده است.

وی افزود:۳۵ هکتار کلزای آبی ، هکتار پیاز،۸۵ هکتار گوجه و خیار و ۶۰ هکتار سیب زمینی نیز بر اثر سیلاب تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شد.

گودرزی بیان کرد:۸۵ راس دام سبک در سیل اخیر تلف شده و ۳۰۰ کندوی عسل آسیب دید ضمن اینکه ۶۰۰ متر مربع انواع سوله های کشاورزی در شهرستان اندیمشک در سیلاب اخیر خسارت کلی دیده است.

فرماندار اندیمشک گفت:در حوزه شهری اندیمشک نیز تاسیسات برق بلوارها ،جداول دفع فاضلاب و زیرسازی به طول کامل آسیب دیده و کانال علی کمال به عنوان یکی از مهمترین مناطق تخریب شد که در مجموع در حوزه شهرداری بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت بر آورد شده است.

وی افزود:در حوزه راه و شهرسازی ریزش کوه و سیلاب به جاده های بخش الوار و مرکزی ۴۶ میلیارد ریال خسارت زد که عمده خسارت به جاده های بخش الوار گرمسیری بوده است.

گودرزی گفت:در بخش الوار ۶۰ خانه تخریب شد و ۱۰۰ واحد دیگر نیز نیاز به تعمیر دارند ،در بخش مرکزی ۱۰ خانه تخریبی و ۳۰ واحد تعمیری و در شهر اندیمشک پنج واحد تخریبی و ۳۰ واحد تعمیری داشته ایم که در مجموع ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خسارت برآورد شد.

وی افزود:در بخش منابع طبیعی هفت میلیارد ریال، در حوزه مخابرات ۱،۸ میلیارد ریال، در حوزه شهرداری حسینیه ۱۰ میلیارد ریال،شهرداری چم گلک ۱۰ میلیارد ریال ، شهرداری بیدروبه ۱،۵ میلیارد ریال و امور برق ۲ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

فرماندار اندیمشک اظهار کرد:۲۵ میلیارد ریال خسارت به احشام عشایر ، جاده های عشایری دو بخش الوار و مرکزی خسارت وارد شده است همچنین چهار حلقه چاه و جاده های دسترسی در حوزه آبفا شهری به میزان ۴۰ میلیارد ریال و در حوزه آبفا روستایی ۳،۶ میلیارد ریال خسارت مالی وارد گردید.

وی گفت: گزارش کامل مربوط به خسارات مالی برای پیگیری های بعدی به استان ارسال شده است ضمن اینکه کشاورزان برای پیگیری بیمه به صندوق بیمه کشاورزی مراجعه نمایند.

سیلاب و بارندگی هفته قبل در شهرستان اندیمشک موجب بحران در شمال خوزستان شد.

سد دز و افزایش کم سابقه حجم آب مخزن این سد یکی از چالش های جدی در این بحران بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.