«بمب خبری توخالی» اصولگرایان در اهواز!

خورنا -اخیرا رسانه های اصولگرا در مطالبی مبهم سخن از ترکیدن بمب خبری مرحله دوم انتخابات اهواز در اردوگاه اصولگرایان می دهند که بناست تا چند روز آینده از این بمب رونمایی شود! البته کاشف به عمل آمده این بمب خبری چیزی جز حمایت چند کاندیدای دور اول انتخابات اهواز و برگزاری یک گردهمایی نیست . از قرار معلوم ، کاندیداهای اصولگرای دور اول انتخابات که رای بالایی آورده اند قرار است در این گردهمایی شرکت و از نامزدهای اصولگرای اهواز حمایت کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.