شعارهایی که از کانال تلگرامی همایون یوسفی منتشر میشوند

خورنا -“وعده های واهی و دست نیافتنی و گزارش های غیر واقع خیانت به مردم است “، ” بنده اگر به مجلس راه پیدا کنم ارتقای جایگاه زنان از اولویت های کاری ام خواهد بود” و ” سکوت پیشه ام نیست  ،خوزستانی ام و از سکوت بیزارم ” از شعارهایی است که توسط روابط عمومی ستاد همایون یوسفی در کانال تلگرامی وی به صورت مرتب منتشر می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.