کشور معماری‌های عجیب و غریب +تصاویر

خورنا – ساختمان‌های مدرن چینی بسیار متفاوت‌تر از آنچه که پیش از این ساخته می‌شد هستند.

با وجود طرح‌های بسیار عجیب در معماری ساختمان‌های چینی، قانونی گذاشته شده که معماران حق ساختن هرگونه ساختمان به هرشکلی را ندارند. زیرا این نوع ساختمان ها به فرهنگ و میراث گذشته چین آسیب می‌رساند.

پکن که مهد این گونه ساختمان‌هاست از این گروه محروم نیست، مخصوصا اگر ساخت آن ساختمان به صرفه نبوده و با محیط زیست سازگار نباشد.‌

در اینجا برخی از این ساختمان‌ها را باهم می‌بینیم.

۴۲۱۳۴۸۶_۶۵۳ ۴۲۱۳۴۸۷_۵۷۶ ۴۲۱۳۴۸۸_۱۶۶ ۴۲۱۳۴۸۷_۵۷۶ ۴۲۱۳۴۸۲_۱۰۹ ۴۲۱۳۴۸۳_۷۸۳ ۴۲۱۳۴۸۴_۶۹۵ ۴۲۱۳۴۸۵_۱۹۸ ۴۲۱۳۴۸۲_۱۰۹ ۴۲۱۳۴۸۳_۷۸۳

منبع رامپرس

 

فرشیدفرجی-خبرنگار خورنا رامهرمز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.