عضو شورای شهر شیراز: اگر باران خوزستان در شیراز می بارید، شهر را آب می برد!

خورنا – عضو شورای شهر شیراز گفت: اگرباران خوزستان درشیرازمی باریدشهرراآب می برد.

به گزارش خبرآنلاین از شیراز،محسن معین بعد از ظهرامروز دوشنبه در صحن جلسه علنی شورای شهر شیراز، گفت: بارش باران به میزان ۱۰۰ میلیمتر در سال ۸۵ در شیراز سیل به راه انداخت و خسارات زیادی را ببار آورد، ولی در خوزستان به دلیل وجود سد دز ۲۴۰ میلیمتر باران می بارد و هیچ اتفاقی نمی افتد.

وی با دفاع از نهضت سد سازی در کشور گفت: ساخت سدهای احداث شده بعد از انقلاب موجب شد که از بروز خسارت جلوگیری شود.

معین افزود:با توجه به اینکه ظرفیت ورودی رودخانه خشک تنها ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه است، اگر بارش خوزستان در شیرازرخ می داد مصیبت جبران ناپذیری گریبان این شهر را می گرفت.

معین بااشاره به مخالفت سازمان محیط زیست از ساخت سد تنگ سرخ در شیرازافزود: من تامین دلیل می کنم علیه محیط زیست زیرا سد تنگ سرخ تنها راه نجات شیراز است و با پول مردم این شهر بخشی از کار عمرانی انجام شده است.

وی تصریح کرد: اگر تصمیم آنها درست بوده من دست بوس هستم اما اگر سخنان و دلایل آنها در مقابله با ساخت این سد درست نباشد باید ضامن جان مردم شیراز باشند.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: اگر سد ساخته شود با آبی که رودخانه خشک در بر می گیرد ۲۴۰ هکتار فضا به بخش گردشگری شیراز اضافه می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.