مدیرکل کار و رفاه استان: ایجاد تناسب نظام آموزشی با نیاز بازار کار ضروری است

آمنه محتشمی-خورنا:هوشمند صفایی با متذکر شدن نامتناسب بودن نظام آموزشی کشور با نیاز بازار کار بخش اعظم بیکاری جامعه را نبود تخصص کافی برای مشاغل موجود دانست و گفت: جهت حل مشکل بیکاری جامعه باید نگاهی ویژه به نظام آموزشی داشت و نیرویی متخصص و متناسب بازار کار وارد جامعه نمود.
هوشمند صفایی مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان صبح امروز در نخستین نشست تخصصی اشتغال و کار آفرینی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر در حضور مسولین شهری،استانی و کشوری یکی از دلایل مهم معضل بیکاری در جامعه را نامتناسب بودن نظام آموزشی کشور با نیاز بازار کار دانست و بیان کرد:فضای کسب و کار کشور دچار یک بیماری است و برای بهبود این بیماری باید چاره اندیشی نمود،از این رو یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال زایی در کشور متناسب نمودن نظام آموزشی با نیاز بازار کار می باشد.
وی ادامه داد :شاغل بودن تنها ۲۰ هزار نفر جویای کار دارای تخصص لازم با وجود فراهم بودن ۱۰ هزار فرصت شغلی گواه این حقیقت است که باید در این خصوص با جدیت تمام تدابیری اندیشید.
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در پایان با اشاره به ضرورت وجود کمیته راهبری اقتصاد مقاوتی در استان ها خاطرنشان کرد :جهت ساماندهی فعالیت های مجتمع های اقتصادی استان بایستی کمیته ای با عنوان کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی در استان با هدف عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای مرتفع نمودن مشکل اشتغال زایی و سامان دهی بازار فعال گردد و با هم افزایی و هم صدایی در جهت حل معضل بیکاری که افتخار هر جامعه ای است تلاش نماییم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.