تیم بسکتبال شهرداری دزفول برای اولین بار در تاریخ به لیگ برتر بسکتبال صعود کرد

تیم بسکتبال شهرداری دزفول برای اولین بار درتاریخ به لیگ برتربسکتبال صعود کرد
مهدی چاروسائی،خورنا:شاگردان رضامحمدی منش برای اولین بار درتاریخ بسکتبال با یک تیم از دزفول به لیگ برتر بسکتبال صعود کردند.

تیم بسکتبال شهرداری دزفول توانست امروز باپیروزی خانگی ۷۴بر۵۵برابرمهرام تهران به جمع چهارتیم پایانی لیگ دسته اول بسکتبال صعود کند وهمچنین با این پیروزی توانستن جواز حضور درلیگ برتربسکتبال راهم بدست آوردند.تیم بسکتبال شهرداری دزفول تنها نماینده خوزستان میباشد که امسال از لیگ دسته اول بسکتبال به لیگ برتر صعود میکند.خوزستان امسال چهارنماینده در لیگ دسته اول بسکتبال داشت.

 رضا محمدی منش، سرمربی تیم بسکتبال شهرداری دزفول اولین مربی لقب میگرد ،که توانست بایک تیم از دزفول به لیگ برتربسکتبال صعود کند.

پایگاه خبری خورنا این موفقیعت بزرگ را به جامعه بسکتبال خوزستان و دزفول تبریک عرض مینمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.