برگزاری اولین جلسه مدیریت بحران شهرستان شادگان در سال ۹۵

با قر گل فر – خورنا:فرمانداری شادگان اولین جلسه مدیریت بحران شهرستان شادگان در راستای تمهیدات لازم جهت پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از بارندگی های سیل آسای اخیر و طغیان برخی از رودخانه های استان با حضور بخشداران ، شهرداران و سایر اعضاءدر محل سالن اجتماعات فرمانداری شادگان برگزار گردید.

نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان ضمن توصیه های لازم در جهت آمادگی کامل کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان و تمهیدات مقتضی به منظور پیشگیری از خطرات و خسارات احتمالی ، برلزوم برقراری کشیک شبانه روزی اعضای مدیریت بحران و حضور مسئولین در شهرستان تاکید کرد.

معاون فرماندار شادگان تصزیح کرد دستگاههای اجرایی و امدادی شهرستان مکلفند.بهمراه تجهیزات و امکانات موجود و بکارگیری کلیه نیروها و اعلام آماده باش و بادر نظر گرفتن تمهیدات لازم ، به کشاورزان و روستائیان عزیز اطلاع رسانی و هشدار دهند.

آلبوغبیش یادآور شدبا توجه به فصل برداشت محصولات زراعی ، مدیریت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی با همکاری کشاورزان و سایر دستگاههای اجرایی باید تمهیدات لازم جهت مدیریت و کاهش خسارات احتمالی معمول دارند.

وی خاطر نشان ساخت بمنظور کنترل سیلاب احتمالی رودخانه کارون و جلوگیری از طغیان آن ، با شرکتهای توسعه نیشکر و صنایع جانبی شرق کارون جهت بستن زهکشها و کانالهای متصل به رودخانه کارون و پاکسازی دهانه نهر سلمانه بویژه در محل تلاقی با زهکش مزارع نیشکر در محدوده تالاب به منظور کنترل سیلاب و هدایت آن بطرف تالاب جهت افزایش آب تالاب هماهنگی لازم انجام شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.