هم اندیشی سرپرستان و کارگردان های تئاتر بهبهان برگزار شد

جلسه ی هم اندیشی سرپرستان گروهای نمایشی، کارگردان های تاتر بهبهان برگزار شد
جلسه ی هم اندیشی سرپرستان گروه های تاتری وکارگردان های نمایش بهبهان در محل دفتر مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.
شایان ذکر است این نشست ب دعوت اسماعیل سخایی مسئول دفتر انجمن هنر هاینمایشی بهبهان و با حضور علی حاجی زاده ریاست اداره فرهنگ و ارشاد بهبهان ب منظور بررسی مشکلات هنرمندان و تعیین راهکارهای مناسب جهت ارتقا سطح کیفی نمایش ها در بهبهان در تاریخ ۲۵ فروردین ماه برگزار شد
گفتنی یست در این نشست سرپرستان گروه های نمایشی و کارگردان های تاتر بهبهان ب طور جداگانه ب بیان مشکلات و تنگناه های موجود در مسیر تولید تاتر پرداختند.
لازم ب ذکر است در انتهای این نشست حاجی زاده ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان ضمن جمع بندی مطالب ذکر شده بر لزوم اموزش اعضا و توجه جدی ب اجرا های با کیفیت شهری و همچنین حضور پررنگ در جشنواره ها تاکید نمودند.
اسماعیل سخایی ریس دفتر انجمن هنر های نمایشی نیز ضمن اعلام حمایت از اجراهای عمومی خواستار نگاه ویژه ی هنرمندان ب مقوله اموزش و مطالعه شدند –
IMG_20160415_025252 IMG_20160415_025218

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.