بمنظورسرمایه گذاری وراه اندازی خط تولید

بازدید مدیران ارشد توس چین از منطقه آزاد اروند

خورنا - مدیران ارشد شرکت توس چین، تمایل خود را مبنی بر راه اندازی خط تولید این کارخانه در منطقه آزاد اروند و مبادلات تجاری با کشور عراق اعلام کردند.

خورنا – مدیران ارشد شرکت توس چین، تمایل خود را مبنی بر راه اندازی خط تولید این کارخانه در منطقه آزاد اروند و مبادلات تجاری با کشور عراق اعلام کردند.
سید احمد حسینی فر رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در این زمینه بیان کرد این منطقه شرایط بسیار مطلوب را جهت سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاران داخلی می بایست نسبت به سرمایه گذاران خارجی پیش قدم باشند. وی بازار فعلی عراق را بازار تشنه و نیازمند کالاهای ایرانی دانست و اظهار امیدواری کرد راه اندازی خط تولید ظروف چینی سبب تأمین نیاز منطقه و صادرات بسیار خوب به کشورهای همسایه من جمله عراق باشد.
همچنین با برشمردن اشتراکات جغرافیایی، زبانی، فرهنگی آبادان و خرمشهر با کشور عراق این منطقه را فرصت استثنایی برای سرمایه گذاران جهت ورود به بازار عراق دانست.
گفتنی است در این زمینه سرمایه گذاران داخلی آقایان مهدی کاملان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره مجتمع تولیدی کارخانجات توس چین، حسین کاملان عضو هیئت مدیره شرکت توس چین،، سید مرتضی آقامیری نماینده انحصاری و مدیر صادرات توس چین، حاتم نوری کور عباس لو به همراه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر جهت بررسی بازار عراق عازم سفر به این کشور هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.