محمد رضا حیدری :

استقبال کم نظیر مردم شهرستان ماهشهر در حمایت از ایتام این شهرستان

آمنه محتشمی-خورنا :۲ هزارو۳۱۵نفر ازمردم خیر شهرستان ماهشهر با عمل خداپسندانه خود با پرداخت ۷میلیارد و ۳۶۵میلیون و۷۳۲هزار و ۶۳۸ریال از ۵۹۳ نفر از ایتام این شهرستان حمایت نمودند.
محمد رضا حیدری مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ماهشهر گفت: آمار حامیان ایتام این شهرستان در حال حاضر به۲ هزار و ۳۱۵نفر رسیده است، این حامیان۵۹۳یتیم را با واریز مبلغ ۷میلیارد و ۳۶۵میلیون و۷۳۲هزار و ۶۳۸ریال ریال عهده دار بوده اند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ماهشهر حامی یابی برای یتیمان را از جمله طرح های خوب کمیته امداد امام خمینی (ره) دانست و بیان داشت: با انجام این عمل خداپسندانه یتیمان تحت حمایت از حمایت معنوی و مادی حامیان برخوردار می شوند.
حیدری با اشاره به استقبال کم نظیر مردم از این طرح خداپسندانه تصریح کرد: حامیان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که طبق ضوابط ،حمایت ازیک یا چند یتیم را عهده دار شده اند و با انجام این حرکت خداپسندانه گام های موثری در ارتقاء معیشت، مسکن، تحصیل، ازدواج، درمان و تکریم این یتیمان برداشته شده است.
وی همچنین در پایان از بهره مندی زنان سرپرست خانوار از کمکهای موردی خبر داد و اظهارداشت: کمک های مالی موردی، به وجوهی گفته می شود که به منظور رفع نیازهای ضروری و تحقق برنامه های باز توانی افراد و خانواده های تحت پوشش بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب سازمانهای مددکاری قابل پرداخت باشد و بنابراین زنان سرپرست خانوار با بهره مند شدن از این کمک ها بهتر می توانند از خانواده تحت تکفل خود حمایت نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.