یک چهره اصلاح اندیمشک:

سالی که گذشت حرف های ناگفتۀ بسیاری داشت / اصلاح طلبی هزینه دارد

خورنا – عباس ماکنالی یکی از چهره های مطرح اصلاح طلبان اندیمشک در یک پیام نوروزی فصل بهار را فرصت شکفتن لحظه ها دانست متن این پیام که در اختیار خورنا قرار گرفته است به شرح زیر است:

حدیث مفصلیست. بهار خوشی آمده و خانه ها از غبار سالیان پاک شده. درود برملتی که درمی یابد چه وقت باید خانه اش را پاک کند!

و حال بنده در پایان تعطیلات با روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت، آرزوهایی خوب، برای مردم شریف و انصافا نجیب شهرم دارم و امیدوارم در پناه الطاف خداوندی سال خوشی پیش رو داشته باشند.

سالی که گذشت حرف های ناگفتۀ بسیاری داشت و همه چیز را در خود پنهان کرده بود. هم شعور سیاسی و هم شور اجتماعی را. با کمی دقت بر چآنچه گذشت هر انسان بی غرضی می توانست دریابد که مردم در بلوغ اجتماعی خود به این نتیجه رسیده اند که اگر نظاره گر باشند و همه چیز را به قضا و قدر بسپارند، امید گشایشی نیست. آنها باید گاهی تغییر مسیر جدی ای را رقم بزنند تا تلنگری باشد برای آنها که گمان می کنند همیشه سواره اند. این آگاهی در تهران کلید خورد و در شهرستان ها تاجایی که عرصه بر اهالی سیاست تنگ نشده بود، ادامه یافت و در نهایت بی شک با توجه به هرشرایطی، انتخاب مردم محترم خواهد بود.

مردم آگاهند. آنها می دانند که نمی توان هم اهل روم بود و هم اهل زنگ. به عبارتی شترسواری دولا دولا نمی شود. هم نمی شود از کیسه اصولگرایان بخوری هم شعار اصلاح طلبی بدهی. اصلاح طلبی هزینه دارد. در این فضا انسان هم دشمنان درجه یک پیدا می کند هم دوستان درجه یک. از یک سو خوشحالی که مردمی نجیب بی آنکه وعده غیرمعقولانه ای بدهی کنارت هستند و از یک سو غمگین می شوی که تنگ نظری تا کجا پیش رفته که به ظاهر دوستان، حتی تاب این که در عرصه ای با آنها رقابت کنی ندارند و به هر حیله ای متوسل می شوند که نباشی. غافل از این که اندیشه اصلاح طلبی از هابیل تا قابیل، از قیام عاشورا تا انقلاب اسلامی و تا خود این لحظه با ذات بشر همراه بوده است؛ خواه نام خادمی چند از قلم بیفتد و فرصت خدمتی سلب شود خواه فرصت برداشتن قدمی کوتاه فراهم آید. تاریخ فرصت تدبر است و از ما بهتران بسیار آمده اند و از ما بهتران بسیاری خواهند رفت.

به قول شاعر بزرگ پارسی جناب مولوی:
روزها گر رفت گو: رو باک نیست
تو بمان، ای آن که چون تو پاک نیست.

عباس ماکنالی ١٢فروردین١٣٩۵

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.