کاریکاتور: ۶ کاندیدای اهواز

خورنا – کاریکاتوری زیبا از ۶ کاندیدای اهواز در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به نقل از هفته نامه زاد بوم:

۲۸۵۷۰_۶۳۱

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.