قوم گرایی، ترفندی برای شکست لیست امید در اهواز

خورنا- محمد کیانوش راد گفت: امروز دامن زدن به قوم گرایی در خوزستان یک ترفند است.

در حالی که مردم اهواز ، در دور اول انتخابات ، همراه و مشابه مردم تهران به لیست اصلاح طلبان رای دادند ، در این مرحله ، دامن زدن به گرایشات قومی و برای پیروزی کاندیداهای رقیب در دستور کار قرار گرفته است.

کاندیداهای رقیب در اهواز ، تنها امیدشان برای رای آوری ، دامن زدن به گرایشات قومی است.

کاندیداهای افراطی رقیب سعی می کنند نظر مردم را از ” تمایزات سیاسی ” به ” تمایزات قومی ” معطوف کنند.

هواداران اصلاح طلبان ، نباید در زمین ِبازی طراحی شده رقبا قرار گیرند.

رای مردمِ هوادارِ اصلاح طلبان در اهواز ، قومی و قبیله ای ، و فامیلی و طایفه گرایانه نیست. مردم خوزستان می دانند با قوم گرایی مشکل کشور و استان حل نخواهد شد.

فعالان اصلاح طلب شناخته شده بختیاری ، لر ، عرب ، دزفولی ، شوشتری ، و بهبهانی ، همه و همه بر لیست سه نفره اصلاح طلبان تاکید دارند.

در این وضعیت بزعم برخی از کاندیداهای رقیب ، تنها راه، ایجاد شکاف میان اصلاح طلبان است و تنها راه ان را تحریک گرایشات قومی می دانند.

جناح اصلاح طلب در خوزستان همیشه بر حقً مسلمِ مطالبات و حقوق بر حق قومی و مطابق با قانون اساسی ، تاکید داشته و خواهد داشت . اما هیچگاه اصلاح طلبان ، مسایل قومی را ابزار دستیابی به قدرت ندانسته است.

متاسفانه برخی افراد ، آگاهانه و یا ناآگاهانه ، بدلیل عدم درک درستِ مسایل قومی در خوزستان ، در حالی خود را مخالف مسایل قومی نشان می دهند ، اما خود در مسیر ایجاد اختلافات قومی بوده و هستند.

همین افراد، گاه از موضع اصلاحات و با همراهی با اصول گرایان به مسایل قومی دامن می زنند و نمی دانند در مسیر رقبا حرکت می کنند.

تنها هشیاری فعالان اصلاح طلب اقوام خوزستانی می تواند اقدامات این دسته از افراد ناآگاه و یا مغرض را بی اثر نماید.

خوشبختانه همه شخصیت های عرب ، لر ، بختیاری ، بهبهانی ، شوشتری و درفولی ، از لیست مورد حمایت اصلاح طلبان پشتیبانی کرده اند و این مایه امید همه مردم خواهد شد.

برخی که تا دیروز مخالفِ مطالبات و حقوق برحق اقوام بودند ، امروز راه نجات خود را در تحرکات قومی می بینند.

مردم نشان داده اند ، رای آنها به لیست اصلاح طلبان سیاسی و برای تحقق برنامه های اصلاح طلبان ، و پشتیبانی و حمایت از دولت روحانی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.