مخالفت میراث فرهنگی بندرماهشهر با ایجاد دریاچه نمک در خورغزاله/ توسعه خور غزاله در بخش گردشگری

خورنا- رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان بندرماهشهر گفت: با ایجاد هرگونه تاسیسات صنعتی و دریاچه نمک در منطقه خورغزاله به طور قاطع مخالفت میکنیم.

سارا عبادی در گفتگو با خورنا بیان داشت: با توجه به ظرفیت های گردشگری و وجود محوطه های باستانی در خورغزاله با ایجاد هرگونه تاسیسات صنعتی و دریاچه نمک در منطقه این خور قاطعانه مخالفت میکنیم.
عبادی با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده با ادارات مختلف در خصوص جلوگیری از ایجاد هرگونه تاسیسات صنعتی و دریاچه نمک در خور غزاله، بیان داشت: فرماندار بندرماهشهر، اداره محیط زیست شهرستان، اداره کل محیط زیست استان مخالفت جدی خود را با ایجاد دریاچه نمک و تاسیسات صنعتی در آن منطقه اعلام کرده اند.
وی در ادامه بیان داشت: الویت در منطقه حفظ آثار تاریخی و توسعه گردشگری میباشد و هماهنگی خوبی در این خصوص بین ادارات شهرستان و فرمانداری محترم وجود دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.