توسعه فضای سبز نیاز ساکنین منطقه آزاد اروند

خورنا - یکی از شاخصه های مهم شهری توسعه فضای سبز شهری است که نقش بسیار مهمی در ایجاد روحیه بخشی و ارتقای سطح سلامت روح و روان شهروندان دارد و از طرفی نیز باعث ارتقای سرانه فضای سبز شهری و به عنوان یک المان در پیشانی شهرها هویدا است.

خورنا – یکی از شاخصه های مهم شهری توسعه فضای سبز شهری است که نقش بسیار مهمی در ایجاد روحیه بخشی و ارتقای سطح سلامت روح و روان شهروندان دارد و از طرفی نیز باعث ارتقای سرانه فضای سبز شهری و به عنوان یک المان در پیشانی شهرها هویدا است.
توجه به فضای سبز به طورعام و خاص مورد قبول همه شهروندان است و علاوه بر آن باعث ارتقای سطح سلامتی روحی و روانی شهروندان نیز خواهد شد. لذا شهرداران همواره در بدو ورود خود به شهرداری ها به این اصل مهم توجه ویژه ای دارند که از طریق کاشت چمن، درخت و درختچه، گل های تزئینی و سایر گلها و روش های مصنوعی به دنبال توسعه فضای سبز شهری بوده و خواهند بود.
ارتقا و بهبود وضعیت فضای سبز شهری یکی از مهمترین راهبرد های شهرداری است که سالانه هزینه های زیادی در این رابطه صرف می کند که برخی از شهرداران آن را هزینه نمی دانند بلکه سرمایه ای برای ارتقای سطح سلامت جامعه می پندارند.
آرامش و سرسبزی پارک ها و فضای سبز آنان همواره محلی برای نشستن خانوادها و برگزاری جشن ها و همایش ها می تواند باشد چرا که سرسبزی و زیبایی فضای سبز نقش مهمی در بهبود وضعیت روحی و روانی مردم می تواند ایجادکند، پس از یک روز سخت و خستگی ناشی از کارهای روزمره و قرارگرفتن آب و هوای آلوده، حضور در فضای سبز به همراه اعضای خانواده یا دوستان می تواند باعث کاهش خستگی می شود.
از این رو است که نباید از اثرات مثبت فضای سبز در شهرها مثل: کاهش آلودگی هوا، تعدیل دما، تلطیف هوا و جذب ریزگردها و ارتقای سطح کمی و کیفی فضای شهری غافل شد و به همین دلیل است که توسعه فضای سبز شهری یکی از مهمترین اولویت های کاری شهرداران است.
ایجاد فضای سبزشهری در شهرهای آبادان وخرمشهر حقیقتاً درکاهش فشارهای روحی و روانی مردم خاصه باورود به فصل گرم سال اهمیت بیشتری پیدامی کند.
وجود المان ها و آب نما های مختلف در سطح شهر نیز به همراه وسایل بازی و سرگرمی برای کودکان و ست های ورزشی در پارک ها باعث ایجاد نشاط وآرامشی نسبی برای شهروندان این دو شهر خواهد شد. ولی نباید به این حداقل ها بسنده کرد و برای دوشهری که بدلیل وقوع درمنطقه آزاد اروند ، یعنی پردرآمدترین منطقه آزاد کشور وسیل مسافران تفریحی واقتصادی پیش رو، باید بفکر طرح های ملی وزیبا بود. به هرحال باید از همه کسانی که برای توسعه فضای سبز شهری و افزایش خدمات عمومی مردم قدم برمی دارند تقدیر و تشکر کرد ازآنروکه « من لم یشکر مخلوق لم یشکر الله».
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.