عارف در حمایت از لیست امید به خوزستان می آید +تصویر

خورنا – محمدرضا عارف، سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس به خوزستان می آید.

به گزارش خورنا از اهواز، دکتر محمدرضا عارف سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، در دیدار با سه کاندیدای لیست امید اهواز از سفر قطعی خود به استان خوزستان در حمایت از لیست امید خبر داده است.

گفتنی است اصلاح طلبان خوزستان از حوزه اهواز ۳ نفر و از حوزه بهبهان یک نفر در دور دوم کاندیدا دارند. آقایان یوسفی، ساری و کاظم نسب از اهواز و آقای ضرغامی از بهبهان کاندیدای لیست امید اصلاح طلبان در خوزستان میباشند.

IMG_20160310_160439

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.