آقای استاندار! فنی و حرفه ای خوزستان به کجا می رود؟

خورنا – استاندار خوزستان قبل از انتخابات بخشنامه ای برای ادارات و دستگاههای اجرایی استان صادر کرد در این بخشنامه تاکید شده بود که مدیران دستگاههای اجرایی در جریان انتخابات از انجام هر گونه عزل و نصب در سازمان خود خودداری نمایند. 

با نگاهی عمیق به این دستور استاندار، به راحتی می توان به دلیل صدور چنین بخشنامه ای پی برد. اساس این دستور ریشه ا ی تاریخی دارد. معمولا در سنوات گذشته در استان خوزستان به کرات اتفاق افتاده بود که مدیران در خلا بینابین انتخاب نمایندگان جدید و قدیم و در فضایی عاری از فشارهای سیاسی ،در اقداماتی عجولانه، سعی در تعویض منصب ها می گردند . نتیجه این اقدامات همیشه نشان داده است که چنین اقداماتی عمدتا به نفع استان نبوده است. دلیل دیگری که ممکن است با توجه به اثرات منفی این اقدام منجر به صدور آن شده باشد، جلوگیری از ایجاد فضای متشنج در ادارات و ایجاد فضای همدلی بوده باشد .

به هر شکل که دستور استاندار را با توجه به شناختی که از استان و فضای آن دارند ،تحلیل و بررسی کنیم ،متوجه میشویم که منافع آن بسیار بیشتر از تبعات منفی آن است و لذا در صدور این بخشنامه به استاندار نمره قبولی می دهیم .

اما ضعف استانداری در پیگیری بخشنامه صادره کاملا مشهود است و استاندار مقتدایی متاسفانه در این بخش نمره قابل قبول کسب نکرده است .

شاید استانداری بهانه عدم نظارت عالیه به ویژه در این فقره را ،درگیری استان با دو انتخابات بزرگ عنوان کند. ولی این بهانه توجیه پذیر نیست، چراکه استان بزرگی مانند خوزستان وظایف بسیار متکثر و خطیری را بر عهده استانداری نهاده و باید نماینده دولت به همه ی آنها بر اساس اولویت ها توجه نماید . 

مزید اطلاع استاندار مقتدایی، باید گفت که یکی از اداراتی که دانسته به این بخشنامه پشت پا زده و در فضای مهم سیاسی و انتخاباتی به دور از چشم همه به شکلی کاملا اتوبوسی و بی هیچ دلیل موجهی دست به این کار زده است ،مدیر کل فنی و حرفه ای استان خوزستان است .

این اداره کل از این حیث که اداره کل درجه دومی است شاید زیاد به چشم نیاید ،اما از این جهت که دارای نیروهای توانمند و متخصصی است که باید زیر بنای اشتغال استان یعنی آموزش مهارت را هدایت نمایند ،بسیار حائز اهمیت است. نقشی که این اداره کل می تواند در ایجاد بسترهای اشتغال و حفظ اشتغال موجود ایجاد کند، باور ناپذیر است. اما ظاهرا از اهمیت زیادی برخوردار نیست .

نکته جالب توجه در تغییرات اتوبوسی انجام شده، عدم توجه به شایسته سالاری و نگاه غالب قومی در دیدگاه مدیرکلی است که هنوز در مقام سرپرستی بوده و حکم مدیر کلی نیز ندارد.

معمول است که حتی مدیران با ابلاغ مدیریت مدتی بدون تغییرات عمده با نیروهای موجود کار کنند و پس از آن به ترمیم سازمان خود بپردازند. اگر غیر از این نگاه بر اداره تحت مدیریت مدیری حاکم بود باید به دنبال دلایل دیگری گشت.

بنابراین نمی توان، نگاه مدیر کل فنی و حرفه ای خوزستان را که پیش از این بزرگترین مسئولیتش تنها ریاست مرکز دشت آزادگان !بوده است ،موضوعی جز انگاره های قومی قلمداد کرد .

مدیری که به سادگی خود دولتی جدید برپا کرده و ضمن نادیده انگاشتن دستور استاندار (که بیشتر جنبه امنیتی داشته تا اجتماعی) ،اقدام به حذف و یا جابجایی نیروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب نموده و به عوض آن به توصیه برخی از حامیان اصولگرای خود،از افراد غیر همدل با دولت و از بازماندگان سینه چاک اصولگرای تندروی رییس جمهور پیشین ،آنهم عمدتا از قومیتی خاص استفاده کرده است .

این در حالی است که بدون هیچ سبقه ی سیاسی شفاف از دامان اصولگرایی به اعتدالگرایی غش کرده است .که البته امروزه مد بازار مدیریت در استان و کشور شده است .

در پایان ضمن تسلیت به استاندار مقتدایی و دکتر ربیعی وزیر محترم کار ! باید به نمایندگان اصولگرای استان به واسطه ی حمایت از چنین مدیری تبریک گفت. مدیری که سر سلسله ی افکارش بیشتر از آنکه ریشه در سازمانش داشته باشد، تحت تاثیر بیرون از سازمان فنی و حرفه ای است.

راست میگفتند دوستانی که در زمان عزل و نصب مدیر کل قدیم و جدید گفتند صفر رفت و صفری جایگزین شد. یاد آن صفر سفر کرده از استان بخیر که حداقل هر اشکالی بر او وارد بود، نگاهش و کردارش صرفا قومی نبود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • لطفا واقعیت را تحقیق کنید بعد مطلب بزنید ضمنا مطالب و نظرات را منتشر کنید

  • #منصف :
   متاسفانه دو تا غلط املایی کودکانه میان نوشتار من بوجود آمده است.
   بهرحال مهم نیست، آنچه هدفم بود برای انانکه باید بدانند وبخوانند گویاست.
   ابتدا باید بگویم مدیر قبلی نیز زحمات بسیار کشیده وتلاش فراوان داشتند. جای تقدیر دارد.
   مدیریت جدید نیز ازهمین ابتدای شروع بسیار موفق عمل کردند ولی عادتی که برای ما بصورت مکرر در هر سیستم ودستگاه دیده میشود اینست که بجای نقد ایرادات وارایه راهکار برای بهتر کردن عملکرد فقط سعی در تخطئه داریم.
   مدیریت جدید که معصوم نیست و نیکوتر آنست کمکش کنیم چراکه نتیجه عملکردش برای جوانان ونوجوانان استان ما بسیار تاثیر گذار است. اگر ایرادی میبینیم بدون حب وبغض نقد کنیم گوشزد کنیم و کمک کنیم.
   علت سخن اولم این بود که در تفسیری که ارایه شده بود با واقعیات موجود تناسبی ندیدم و واقعیات آن نبود که گفته شد.
   نه حزب وتفکری دخیل بوده نه قومیت وباندی، ونه اتوبوس وداسی؛ امیدوارم زین پس یوم الحساب را مدنظر داشته و بدانیم سخنان امروز ما اکراز سر دلسوزی باشد و جانب صداقت و واقعیت را نگهداریم ثمره بیشتری خواهد داشت.
   سپاس از شما

 • باسلام؛ به چیزی که اشراف ندارید وکمترین واقعیتی با وضعیت موجود درین نظر ودید گاه دیده نمیشود بپرهیزید که خیر دنیا وآخرت در آنست.
  اگر بخواهم به تفصیل به آن بپردازم شاید درین مقتل نگچند ولی به همین اندازه بسنده کنم که متاسفانه این خبر آگر نگویم خدای ناکرده دروغ؛ اشتباه است.
  اولا آن جابجایی وانهم اتوبوسی ابدا واقعیت ندارد واثباتش خیلی سخت نیست؛ درثاتی تنها موردی که هنوز بصورت شایعه وجود دارد بحث یکنفر است که با تهمت قوم گرایی صددرصد در تضاد وتقابل است.

  خدایا چنان کن سرانجام کار
  توخشنود باشی وما رستگار

  • احسنت ابراهیم

 • رحمان قلاوندمدیرکل سابق ازبهترین مدیران استان بودولی عزل شدومدیرکنونی بسیاربی اطلاع ازفنی حرفه ایست

 • واقعن مقایسه مدیری چون سیدجابراصلاح طلب وقلاونداصولگراباایشان هیچ مبنایعقلانی ندارد…..رویکردصرفن قومی وخلاف جریان روددرفنی وحرفه ای غالب شده است وانشالله بادرایت وزیروریاست سازمان اصلاح خواهدشد.
  قطعن مجموعه میانی این اداره کل صدای رساتری ازخودبه نمایش خواهندگذاشت….