سردار گیلانی نماینده شوشتر شد

خورنا -در حوزه انتخابیه شوشتر تاکنون سهراب گیلانی با اخذ رای بالاتر نسبت به رقبا پیشتاز است و به نظر وی نماینده شوشتر برای دهمین دوره مجلش شورای اسلامی خواهد بود.

فرماندار شوشتر با بیان اینکه شمارش آرا در حوزه اصلی شهرستان شوشتر و گتوند به پایان رسیده و سهراب گیلانی در مرحله اول به طور قاطع به مجلس شورای اسلامی راه یافت، گفت: مشارکت واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه شهرستان شوشتر و گتوند، ۷۰ درصد بوده است.

حیدر نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، از پایان شمارش آرا در مجموع ۲۶۴ شعبه اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های شوشتر و گتوند خبر داد و عنوان کرد: در مجموع ۱۸۸ شعبه اخذ رأی در حوزه اصلی شهر شوشتر و بخش مرکزی و دو حوزه میان آب و شعیبیه و ۷۶ شعبه اخذ رأی نیز در حوزه فرعی گتوند و عقیلی مستقر شد.

وی خاطرنشان‌کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با پایان شمارش آراء، سهراب گیلانی با کسب ۳۶ هزار و ۹۴۹ رأی از مجموع ۱۳۱ هزار و ۴۶۷ رأی مأخوذه در حوزه شهرستان شوشتر و گتوند و با کسب ۲۸ درصد از کل آراء، در مرحله اول به طور قاطع به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

فرماندار شوشتر همچنین در خصوص نتایج انتخابات خبرگان رهبری در این شهرستان تصریح کرد: در شوشتر و حوزه‌های فرعی میان آب و شعیبیه به ترتیب آیت‌الله سید محمدعلی موسوی‌جزایری با ۳۷ هزار و ۴۲۴ رأی، آیت‌الله عباس کعبی با ۳۳ هزار و ۴۳۷ رأی، آیت‌الله محسن حیدری آل‌کثیر با ۲۸ هزار و ۴۰۹ رأی، آیت‌الله  سیدعلی شفیعی با ۲۷ هزار و ۶۰۱ رأی، آیت‌الله سیدکریم فرحانی با ۲۵ هزار و ۳۱۹ رأی، آیت‌الله علی فلاحیان با ۲۴ هزار و ۵۳ رأی و آیت‌الله محمد احمدی شاهرودی با ۱۵ هزار و ۷۵۱ رأی، حائز اکثریت آراء شدند.

نجفی مجموع آراء مأخوذه در انتخابات خبرگان رهبری در این شهرستان را ۱۹۲ هزار و ۳۳ رأی عنوان کرد و گفت: درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه شهرستان شوشتر و گتوند ۷۰ درصد بوده است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • جمع کنید این طایفه گرایی وقبیله گری را . این رفتار شما ادمو یاد دوره قاجاریه میندازه ، به جای فرهنگ قوم گرایی فرهنگ شهروندی راتبلیغ کنید