علی مطهری از دکتر صدرا، کاندیدای اصلاح طلبان دزفول حمایت کرد

خورنا – لیست صدای ملت که توسط دکتر علی مطهری تنظیم شده است,نامزد های مورد حمایت خود در خوزستان به شرح ذیل معرفی کرد .

اهواز :علیرضا دهقانی ,سید شریف حسینی ,جویجری
آبادان :سید حسین دهدشتی
بهبهان وآغاجاری :محمد باقر شریعتی
رامهرمز ورامشیر: محمد رضا بهمئ
شوشتر وگتوند : سید محمد سادات ابراهیمی
دزفول :دکتر علیرضا صدرا

گفتنی است طبق نظر سنجی های معتبر لیست علی مطهری در سراسر کشور با استقبال فراوانی از سوی مردم مواجه شده است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.