گزارش تصویری: همایش شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران برگزار شد

فاطمه مریدپور- خورنا – همایش شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز در سالن دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران، با حضور روسای دانشگاه از قبل انقلاب تا امروز، سخنرانی دکترمنوچهر دوایی اولین رئیس دانشگاه، قرائت پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز توسط نماینده ایشان، سخنرانی دکتر مهدی چمران و سخنرانی دکتر معاون وزیر علوم تحقیقات برگزار شد. طی این مراسم از دانشجویان نمونه نیز تقدیر به عمل آمد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.