بازدید مدیر عملیات پتروشیمی مارون از تمرینات تیم بسکتبال پتروشیمی مارون

مهدی چاروسایی, خبرنگار ورزشی خورنا:درجلسه تمرین مورخه ۲۵\۱۱\۹۴مهندس محمدی مدیر عملیات پتروشیمی مارون وهیات همراه مهندس فتوحی ریس تضمین کیفیت و آقای کریمی حضور پیدا کرده واز نزدیک باوضیعت تیم ,بازیکنان را موردبازدید قراردارند.

دراین دیدار جناب مهندس محمدی ضمن تشکر از تلاش وحضور بازیکنان و مربیان .یکی از اهداف مهم پتروشیمی مارون  توجه به امر ورزش در جهت سلامت و ایجاد فضای نشاط دربین کارکنان خانواده های ایشان ومردم منطقه در راستای مسولیتهای اجتماعی شرکت ذکر کردند.

همچنین ضمن آرزوی موفقیعت برای تیم در مسابقات آتی نوید هرگونه مساعدت و کمک درجهت ارتقا سطح فنی و آموزش رادادند.

درابتدای جلسه جناب آقای سمایی سرپرست تیم ضمن تشکر وقدردانی از حضور وتوجه مدیران به مقوله ورزش وتیم بسکتبال ,گزارشی از وضیعت فعلی ارایه کردند.

درادامه جناب آقای صانعی سرمربی تیم گزارشی از وضیعت فنی تیم در مسابقات ارایه کردند.

سایر اعضا کادرفنی آقایان  مربی تیم  چاروسایی,بدنساز  عزیزی ,آنالیزورابراهیمیان نیز حضور داشتند.

هم اکنون تیم پتروشیمی مارون درلیگ برتر استان خوزستان رده امید درپایان نیم فصل اول در رده دوم جدول قرار داشته است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.