تصاویر: مراسم استقبال از دکتر بهمئی، نماینده رامهرمز و رامشیر در دیار سلمان فارسی

خورنا – مراسم استقبال از دکتر بهمئی، نماینده رامهرمز و رامشیر در دیار سلمان فارسی:

IMG-20160211-WA0000 IMG-20160211-WA0001 IMG-20160211-WA0002 IMG-20160211-WA0003 IMG-20160211-WA0004 IMG-20160211-WA0005 IMG-20160211-WA0006 IMG-20160211-WA0007 IMG-20160211-WA0008 IMG-20160211-WA0009

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • رای ما فقط سید ناصر موسوی
    وعده ما ۷ اسفند

  • بخدا قسم کسی ایشون رو قبول نداره. این افراد که گرد او جمع شدند، همگی کارگران ملی حفاری هستند که بدستور پیمانکارا و تحت لوای حیدری بهمنی جمع شده اند. خوشایند نیست.