موفقیت علمی دو نفر از فرهنگیان شهرستان خرمشهر

خورنا – در پی فراخوان دوازدهمین جشنواره علمی و پژوهشی فرهنگیان بسیجی سراسر کشور و ارسال بیش از ۴۲۷ اثر از نواحی مختلف به کانون بسیج فرهنگیان استان ، مقاله دو نفر از فرهنگیان خرمشهر (آقای غلام عباس کاظمی و سرکار خانم مریم اسلامی) با محور فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت بعنوان منتخب استانی به دوازدهمین جشنواره سراسری ارسال گردید. دراین دوره ۳۲ کانون بسیج فرهنگیان از ادارات آموزش و پرورش نواحی ومناطق استان شرکت داشتند که کانونهای بسیج فرهنگیان لالی (۸۶ اثر)، سردشت دزفول(۵۵ اثر)،دزفول(۵۱ اثر)رتبه اول؛ وکانونهای بسیج فرهنگیان ماهشهر(۳۰اثر)،باغملک (۲۸اثر)،آبادان(۲۵اثر)وشوشتر(۲۳اثر )رتبه دوم و کانونهای بسیج فرهنگیان ناحیه ۳اهواز(۱۶اثر)،ایذه(۱۶اثر)وبهبهان ومسجد سلیمان(۱۱اثر) رتبه سوم را کسب نمودند.
سازمان بسیج فرهنگیان استان خوزستان ضمن تقدیر از مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان ، مدیر پژوهشکده تعلیم و تربیت وهمکاران فرهیخته وارجمند ،از منتخبین عزیز در هفته مبارک بسیج فرهنگیان تقدیر بعمل آوردند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.