نشست اصلاح طلبان شهرستان آبادان در خصوص مسائل سیاسى روز و انتخابات برگزار شد

خورنا – دکتر محمد کیانوش راد ؛ رئیس شوراى سیاستگذارى اصلاح طلبان استان خوزستان روز دوشنبه مورخ ١٣٩۴/١١/١٩ به دعوت اصلاح طلبان شهرستان آبادان در محل “کافه کتاب شازده کوچولو” به بررسى شرایط سیاسى و مسائل مربوط به انتخابات پرداخت.

وى با بیان اینکه اصل نهاد انتخابات را با تمام نواقص موجود باید تقویت نمود ، عنوان کرد در گذشته برخى گروه هاى سیاسى پس مواجهه با “ردصلاحیت گسترده” روش تحریم انتخابات را ترویج میکردند .
امروز نظریه “تحریم انتخابات” بدلیل رد صلاحیت های گسترده کاندیداها ، چه به لحاظ تئورى و چه به جنبه عملى نه صحیح است و نه قابل تحقق.

کیانوش راد با بیان اینکه هیچ اصلاح طلبى مدعى نیست که افراد مجرم باید در مجلس شوراى اسلامى صاحب کرسى شوند ، علت رد صلاحیت بسیارى از اصلاح طلبان را برخورد سلیقه اى و جناحى دانست .

وى افزود؛ بسیارى از افرادى که صلاحیتشان توسط شوراى نگهبان رد شده است ، هم به اسلام اعتقاد و التزام و هم به نظام و قانون اساسى باوردارند.

کیانوش راد خاطرنشان کرد : جامعه ایران یک جامعه مسلمان و از نظر سیاسی استقلال طلب و از نظر سیاسی ضد استعمار است و اگر حتى با حداقل شرایط ، افراد کاندیدای مجلس بشوند ، باز هم اکثریت قاطع مجلس از افراد دیندار و ملی خواهد بود و مردم مجلسی ملی را برخواهند گزید .

چگونه است صدا و سیما و مسولان که در هنگام نیاز ، اینهمه از رشد و آگاهی و انقلابی بودن مردم سخن می گویند ، اما در هنگام انتخابات به همین مردم با دیده شک ، تردید و بی اعتمادی نگاه می کنند.

باید به مردم اعتماد کرد ، حکومت و حاکمیت طبق قانون اساسی حق مردم است و کسی نمی تواند بجای مردم ، تصمیم گیری کند.

کیانوش راد از اعضاى شوراى مرکزى حزب اتحاد ملت ایران ، تعریف اصلاح طلبى را به لحاظ مفهومى روشن دانست و ترویج عبارات و اصطلاحاتى مثل “نواصلاح طلبى” را بدلیل اینکه فاقد تعریف و تاکتیک خاصى در عمل هستند غیر شفاف دانست.

رئیس بنیاد خوزستان شناسى مهمترین تغییر رفتارى اصلاح طلبان را گذر از نگرش آرمان گرایانه به واقع بینى دانست. رفتاری که با عقلانیت ، واقع بینی ، و مصلحت سنجی تعریف می شود .

محمد کیانوش راد در پایان نشست با اصلاح طلبان آبادان به عنوان نماینده شوراى سیاستگذارى اصلاح طلبان کشور دراستان خوزستان عنوان کرد؛

مسئولیت تهیه و تنظیم لیست نامزدهاى اصلاح طلب هر حوزه انتخابى بعهده ى اصلاح طلبان همان شهرستان است.و تنها در صورت عدم اجماع در تصمیم گیری ، موضوع به استان ارجاع خواهد شد.

اصلاح طلبان و مردم با حضور در انتخابات می توانند از کاندیداهایی که دارای پایگاه رای مردمی ، تخصص و توان همچنین داری خط سیاسی اصلاح طلبانه هستند و در مراحل بعد افرادی که دارای گرایش اصلاح طلبانه و در مرحله نهایی از افراد معتدل و مستقل حمایت کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.