کیانوش راد خبر داد:

اصلاح طلبان خوزستان در مجلس خبرگان از یک نفر حمایت و با یک نفر با روشن گری مخالفت میکنند/ بررسی مواضع سایر کاندیداها در دست اقدام است

خورنا – دکتر محمد کیانوش راد در اعلام نظری در مورد انتخابات خبرگان در خوزستان گفت: قطعاً از یک نفر حمایت، و با یک نفر قطعاً با روشن گری مخالفت خواهیم کرد و در مورد سایرین آقایان، با توجه به مواضع علمی آنها اعلام نظر می‌کنیم. هنوز در حال بررسی وضعیت مواضع کاندیدها هستیم.

متأسفانه وضعیت انتخابات خبرگان کمتر شکل انتخابات دارد، بیشتر باید از انتصاب سخن گفت تا انتخاب. مردم باید از بین هفت نفر شش نفر را انتخاب کنند و این شرایط مطلوبی نیست. اما به هر حال حتی در این وضعیت هم باید برای حضور مؤثر برنامه داشت.

وی در پاسخ به این که اصلاح طلبان از چه کسانی حمایت می‌کنند؟ افزود: شورای سیاست گذاری مجمع اصلاح طلبان استان در وقت مقتضی نظر خود را اعلام خواهد کرد، اما از هم اکنون روشن است که ما از یک نفر حمایت می‌کنیم و قطعاً به یک نفر رأی نخواهیم داد. به کسی که در رد صلاحیت‌های داوطلبان نقش کلیدی داشته چرا ما رأی بدهیم؟

کیانوش راد ادامه داد: در مورد سایر کاندیدهای خبرگان، در چند روز آینده موضع خود را اعلام می‌کنیم در خوزستان کاندیدهای خبرگان، نگرانی از راه یافتن به مجلس خبرگان ندارند و از اکنون می‌دانند که نماینده خبرگان هستند و به همین دلیل می گوییم که این شیوه انتخاب دارای نقص اساسی است. مردم مواضع نمایندگان فعلی مجلس خبرگان را بررسی کنند و به افراطیون رأی ندهند، اگر چه آنها از هم اکنون و با هر تعداد رأی نماینده خواهند شد، اما مردم با رأی خود، حرف و پیام خود را باید به گوش آنها برسانند.

این فعال سیاسی گفت: خواسته ما از نمایندگان مجلس و خبرگان، تلاش برای تحقق کامل قانون اساسی است. باید سلایق شخصی، با هر توجیه و با هر نیتی، خاتمه یابد و راه توسعه در کشور حاکمیت قانون اساسی است. راه حل رفع اختلافات و مناشقات نیز تنها عمل به قانون اساسی است.

وی خاطرنشان کرد: کسی که می‌گوید قانون اساسی حاکم واقعی ما نیست، چگونه می‌تواند قانون اساسی را اجرا کند؟ چگونه می‌خواهد از برخوردهای سلیقه‌ای و غیر قانونی جلوگیری کند. در خبرگان به کسانی رأی می‌دهیم که طرفدار اجرای بدون تنازل قانون اساسی باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.