رونمایی از کتاب چمدان رو به در، در رامهرمز

خورنا -رونمایی از کتاب چمدان رو به درکاری از هنرمند وشاعر چیره دست رامهرمزی حمداله احمدی در سالن نمایشگاه کتاب شهرستان رامهرمزبرگزار شد.

کتاب چمدان رو به در دومین مجموعه از اشعار زیبای این هنرمند است که رونمایی شد.

طباطبایی رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی رامهرمز گفت: اهمیت کتاب وکتابخوانی راهمه میدانندوایرانیان همیشه دراین ضمینه پیشتاز بودند.آثار دانشمندان بزرگ ایران خود گویای این مطلب است.

طباطبایی نیز اظهار داشتند:گرچه تاکنون به واسطه فضای مجازی اندکی به کتاب بی مهری میشود اما روزی دوباره به کتاب باز خواهیم گشت.

ودر آخر ایشان افزودند:اکنون که رامهرمزبه عنوان یکی از شهرهای برتر کتابخوان شناخته شدجاداردکه نویسندگان وشاعران بزرگ این شهر رابه واسطه معرفی کتاب به سراسر کشور معرفی کنیم.و رونمایی کتاب برنامه ایست که دریکسال اخیربه جهت معرفی وارج گذاشتن به مقام نویسندگان ،ادباوشاعران رامهرمزی برگزار میگردد.

فرشید فرجی-رامهرمز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.