اولین همایش استانی نانوتکنولوژی در خرمشهر برگزار شد

خورنا -گروه علوم تجربی آموزش وپرورش شهرستان خرمشهر در راستای ارتقای سطح علمی دبیران دوره اول و دوم متوسطه و نیز دانش آموزان این خطه با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر اقدام برگزاری اولین همایش نانوتکنولوژی وباحضور اساتید مبرزکشوری آقایان حذرخانی و خلیلی بروجنی ازمولفین بخش شیمی کتب درسی علوم تجربی نمود.

خورنا -گروه علوم تجربی آموزش وپرورش شهرستان خرمشهر در راستای ارتقای سطح علمی دبیران دوره اول و دوم متوسطه و نیز دانش آموزان این خطه با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر اقدام برگزاری اولین همایش نانوتکنولوژی وباحضور اساتید مبرزکشوری آقایان حذرخانی و خلیلی بروجنی ازمولفین بخش شیمی کتب درسی علوم تجربی نمود.
دراین همایش ، اساتیدمدعوضمن ارائه روشهای نوین تدریس و نیزهم اندیشی مولفان و دبیران متوسطه اول و دوم و نقد و بررسی مباحث شیمی و فیزیک کتب درسی ،دربخش دانش آموزی، همایش نانوفناوری برای دانش آموزان ، برپایی کلاسهای آموزشی المپیاد برای دانش آموزان نخبه فیزیک و شیمی دختر و پسر برگزارگردید.
این همایش درتاریخ۲۵ الی ۲۸ دی ماه بصورت صبح وبعدازظهر، درمحل مرکز همایش های آتاق بازرگانی خرمشهر باحضورسرگروههای رشته علوم تجربی استان وجمع کثیری از دبیران علوم تجربی متوسطه اول وشیمی وفیزیک متوسطه دوم آبادان وخرمشهر برگزارگردید.

 

hdr

hdr

hdr

hdr

IMG-بنر۲-WA0050

hdr

hdr

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.