عضو شورای شهر اندیمشک: مطالبات شهروندان به جد پیگیری شود

قلی کیانی: اعضای شورا وکیل شهروندان هستند یا وکیل شهردار؟

خورنا – عضو شورای شهر اندیمشک در گفتگو با خبرنگار ما این سوال را مطرح کرد که ؛ اعضای شورا وکیل شهروندان هستند یا وکیل شهردار؟!
مهدی قلی کیانی افزود: خواست اعضای شورای شهر در طرح سوال و توضیح خواستن از شهردار در موارد مطروحه می طلبید که حتی اگر عضوی از اعضای شورای شهر، همراه و موافق طرح سوال نباشد دست کم تا پایان جلسه ضمن احترام به طراحان سوال، شنونده باشند اما متاسفانه برخی همکاران حین پاسخگویی شهردار به سوالات با جدل های لفظی جلسه را متشنج نمودند.

اینکه چرا اعضای شورا که به عنوان نماینده ی مردم باید از حق مردم دفاع کرده و مطالبات شهر و مردم را از شهردار بخواهند با اینگونه حرکات مانع پاسخگویی شهردار به شورا و مردم می شوند؛ خود جای سوال و تردید دارد.

طنز تلخی است که؛ اعضای شورا وکیل شهروندان هستند یا وکیل شهردار!؟

یکی از سوالاتی مهمی که همواره شفاها و کتبا از شهردار پرسیده شده و ما در دو مرحله کتبا از ایشان خواسته بودیم ابهامات آن را برطرف نموده و پاسخی شفاف و قانع کننده به شورا بدهند، بحث واگذاری پروژه ها به پیمانکاران بود.از نحوه ی بستن قراردادها، مفاد قراردادها و سایر مسائل مربوط به آن؛ محل ابهام شورا بود و ما بارها شفاها و کتبا از شهردار خواسته بودیم اسناد مربوطه را در اختیار شورا قرار دهند تا مورد بررسی قرار گیرد،اما تا کنون به بهانه های مختلف از اینکار امتناع ورزیده اند.

توضیح و ارایه بخشی از این اسناد در جلسه طرح سوال؛ کافی و قانع کننده نبود. همچنین علی رغم آنکه اعضای سوال کننده، اسناد مذکور را از شهردار محترم مطالبه نمودند تا مورد بررسی قرار‌ گیرد. ایشان ضمن بی تفاوتی اسناد را با خود بردند. این رفتار برای بنده به عنوان عضو شورای شهر و هر شنونده منصف و بی طرفی بسیار مبهم و مشکوک است.

در خصوص دیگر سوالات مطرح شده بخصوص معوق شدن حقوق و بیمه کارکنان نیز همین گونه مبهم و ناقص پاسخ دادند که کمترین اقناعی برای بنده بعنوان عضو شورای شهر فراهم نگردید. هرچند هنوز با همکاران به جمع بندی کلی نرسیده ایم تا در ادامه روند کار چگونه باشد اما همچنان بر سوالات خود و مطالبات مردم مصر و مصمم هستیم. و روند فعلی مدیریت شهرداری را بسیار نامطلوب دانسته و به عملکردهای آن در حوزه های مختلف ایراد جدی داریم. لذا ضرورت دارد به اتفاق سایر اعضا، تصمیمی درست اتخاذ شود تا از ادامه ی این روند نامطلوب جلوگیری شود.

امیدوارم پایبندی به قانون،اخلاق و شرع مقدس را همواره همه ی ما اعضای شورا مدنظر قرار داده و از تصمیمات سیاسی،به دور از عدالت و تصمیماتی که بر اساس منویات شخصی و گروهی است امتناع ورزیم. همانگونه که شورای چهارم تا امروز شورایی پاک دست و مستقل بوده، تداوم و سرانجام این شیوه را امیدوارم.

انشالله حق مردم فدای مصالح شخصی و سیاسی نشده و مطالبات شهروندان به جد پیگیری شود.

این اقدام ما هرنتیجه ای که داشته باشد،بنا بر وظیفه ایست که در قبال تعهدمان به مردم و سوگندی که یاد کرده بودیم روی دوش خود حس کرده و این روند نامطلوب را خیانت در حق مردم میدانیم.شرط مسلمانی امانتداری و وفای به عهد است و نمایندگان مردم در شورای شهر باید بنا بر عهدی که بستند از حق مردم دفاع کنند.

کسانی که با علم به اینکه ایشان خطا کرده و عملکردی مغایر با تعهدشان به نمایندگان مردم و ارزش های که به آنها تاکید شده بود داشته است و از ایشان دفاع میکنند فردا روزی باید در محضر خداوند و مردم پاسخگو باشند.

منبع:اندیمشک جوان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.