بازدید بازرسی وزارت نفت از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خورنا – مدیرکل بازرسی وزارت نفت: در دنیای سرمایه گذاری امروز حتی در کشورهایی که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند، مسئولیت اجتماعی یکی از مولفه های پذیرفته شده است. ما و بخش خصوصی در کنار هم میتوانیم تولید خوب و زندگی آرامی داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، این هفته مدیرعامل و روسای واحدهای این سازمان میزبان مدیرکل بازرسی وزارت نفت، معاونین ستادی وزارتخانه و روسای کل بازرسی چهار شرکت اصلی صنعت نفت بودند.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت در این جلسه گفت: عبور از شرایط دولتی به خصوصی در کل دنیا با چالشهایی روبروست که البته بایستی با تدبیر و برنامه ریزی و در حداقل زمان ممکن این مسائل را تعیین تکلیف کرد.

سیدرحیم عقیق ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای کلیه شاغلین در مناطق عملیاتی، افزود: وزارت خانه نفت خدمت کردن را به عنوان یک راهبرد اصلی مد نظر قرار دارد و اگر این موضوع را اصل قرار دهیم که سازمان باید در حق شرکتها و مردم و کارکنان پدری کند، بسیاری از مشکلات حل میشوند.

وی خاطر نشان کرد: تعامل و احساس مسئولیت باید راهبرد ما در اداره ی صنعت نفت کشور باشد، که اگر اینطور شد، شرکتها، توانمندی ها و ظرفیتهای خوب دور هم جمع خواهند شد.

مشاور وزیر تاکید کرد: مورد دومی که پس از تعامل و مسئولیت پدرانه مورد توجه است، مسئولیت پذیری بخش خصوصی است. کسب و کار اقتصادی در کشور ادای مسئولیت متقابل را طلب میکند و سازمانهای دولتی در اشاعه ی این فرهنگ فعال باشند. در دنیای سرمایه گذاری امروز حتی در کشورهایی که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند، مسئولیت اجتماعی یکی از مولفه های پذیرفته شده است. ما و بخش خصوصی در کنار هم میتوانیم تولید خوب و زندگی آرامی داشته باشیم.

در ادامه شکری، رئیس کل بازرسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برخی مسائل منطقه را تشریح کرد و اظهار امیدواری کرد که با مساعدت بازرسی وزارت نفت بتوان بر این مسائل فائق شد. پس از آن اعضای هیات رئیسه ی سازمان منطقه ویژه نیز به ذکر مسائل و مشکلات حوزه خود پرداخته و از مسئولین حاضر درخواست همکاری کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.