۲۲ تایید صلاحیت شده در رامهرمز و رامشیر

خورنا – تایید صلاحیت ۲۲ داوطلب انتخابات مجلس در رامهرمز/۹۰صندوق اخذرای تعبیه شده است
فرمانداررامهرمزازتاییدصلاحیت۲۲ کاندیدای انتخابات در این شهرستان توسط هیئت اجرایی خبرداد.
مصطفی سمالی در رامهرمز اظهار کرد:نظام جمهوری اسلامی ازاصول مهم قانون اساسی است.
وی ادامه داد:دراین راستا همه ما نسبت به برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه از لحاظ سلامت انتخابات،قانونمندی انتخابات وبا شکوه برگزار کردن آن درشهرستان حساس هستیم.
فرماندار رامهرمزتصریح کرد:انتخابات حقی است که به آحادمردم داده میشود تا بتوانند در سرنوشت سیاسی واجتماعی خودشان ودر قانونگذاری که انجام میشود نقش آفرینی کنند.
وی افزود:باتوجه به فرمایشات مقام معظم ،رای حق الناس است واین میطلبد که ما بادقت وحساسیت بیشتری برای سلامت انتخابات تلاش کنیم.
سمالی همچنین اعلام کرد:طبق تقویم انتخابات،هیئت اجرایی شهرستان ازبین۳۱نفرثبت نام شده دراین شهرستان،پس ازاستعفای یک داوطلب،۳۰ نفرباقی ماندندکه ازاین تعداد۲۲نفرتاییدوسه کاندیداردصلاحیت شده وپنج داوطلب دیگربه خاطرمواردمختلف،عدم احرازصلاحیت شدند.
فرمانداررامهرمزدرپایان بیان کرد:تعداد۹۰صندوق ثابت وسیاراخذرای،آرای مردم را در انتخابات آینده دراین شهرستان جمع آوری خواهدکرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.