اختصاص یک میلیاردو۳۵۰میلیون تومان برای احداث کلینینک تخصصی در رامهرمز

خورنا – فرمانداررامهرمزازاختصاص یک میلیاردو۳۵۹میلیون تومان برای احداث کلینینک تخصصی وفوق تخصصی این شهرستان خبر داد.
مصطفی سومالی امروز در,شهرستان رامهرمز اظهار کرد:باتوجه به نیازشهرستان به جذب پزشکان متخصص،کلنگ احداث کلینیک تخصصی وفوق تخصصی دراین شهر به زمین زده شد.
وی ادامه داد:این کلینیک درزمینی به مساحت یک هزارو۵۰۰متر مربع وزیربنای ۷۰۰مترمربع دردوطبقه احداث خواهد شد.
فرمانداررامهرمز تصریح کرد:بودجه احداث این پروژه یک میلیاردو۳۵۰ میلیون تومان است که توسط وزارت بهداشت،.درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی استان تامین شده است.
وی افزود:برای تامین بخش بهداشت شهرستان وجذب نیروهای تخصصی درهشت رشته آزمون جذب برگزار شد.
سمالی در پایان گفت: در این آزمون ۳۰۰ نفرشرکت داشتند که ازاین تعداد ۴۱نفرپذیرفته خواهندشد ودربخش بهداشت شهرستان مشغول به کار میشوند.
فرشید فرجی رامهرمز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.