خوابگاه دخترانه دانشکده هنر شوشتر ۳ هفته بدون آب!/ دانشجویان در آستانه امتحانات با بحران مواجه شده اند

خورنا- آب خوابگاه دخترانه نرگس دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز، شاخه شوشتر، به مدت سه هفته قطع است.

به گزارش خبرنگار خورنا از شوشتر، آب خوابگاه دخترانه نرگس دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز، شاخه شوشتر، به مدت سه هفته قطع است. با وجود دوسالی که از افتتاح خوابگاه نرگس واقع در دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران شوشتر می گذرد، این خوابگاه همواره با مشکل قطعی آب روبه رو بوده است.

در آستانه امتحانات پایان ترم دانشجویان و زمانی که ثمره یک ترم تلاش دانشجویان باید به نتیجه برسد و نیاز به آرامش بیشتری دارند، مشکل قطع آب در خوابگاه تبدیل به معضل آزار دهنده و عاملی برای سلب آرامش ساکنان آن شده است.

تا به امروز سه هفته ی پیاپی است که آب خوابگاه دخترانه نرگس دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران شوشتر قطع است و دانشجویان از نظر بهداشت و گاهی حتی آب شرب دچار مشکلات فراوانی شده اند.

علی رقم اعتراض دانشجویان و پیگیری مسئولین دانشکده، نتیجه ی مطلوبی حاصل نشده و به طور روزانه یک منبع را از منابع بیرون از خوابگاه پر میکنند که به دلیل حجم بالای نیاز به آب به سرعت تمام می شود.

بر اساس این گزارش، ساعاتی از روز خوابگاه به هیچ وجه آب ندارد و تنها بخشی از زمانی را که منبع ها آب دارند دانشجویان به آب گرم دسترسی پیدا میکنند و بخش دیگر آن زمان را هم به اجبار از آب سرد استفاده می کنند که در سرمای زمستان دانشجویان را دچار مشکلات عدیده کرده است.

با توجه به اینکه آب، ابتدایی ترین نیاز زندگی است، دانشجویان ساکن خوابگاه نرگس واقع در دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران شوشتر، از مسئولین دانشگاه، سازمان آب و شهرداری شوشتر تقاضای یک راه کار اساسی برای رفع دائمی مشکل قطعی آب خوابگاه را دارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.