«صنیعی» از دزفول کاندید انتخابات مجلس شد

خورنا – دکتر محسن «صنیعی» از دزفول کاندید انتخابات مجلس دهم شد.

به گزارش خورنا، دکتر محسن صنیعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از حوزه دزفول در انتخابات مجلس دهم کاندید شد.

دکتر محسن صنیعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز صبح امروز از حوزه دزفول برای انتخابات مجلس دهم ثبت نام کرد.

گفتنی است که وی جزو ۴ گزینه اصلاح طلبان دزفول برای نامزدی در انتخابات مجلس میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.