مهلت انتخاب رشته كنكور تمديد شد

خورنا: اطلاعيه دوم سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اصلاح كدرشته‌هاي انتخابي كنكور منتشر شد، بنابراين چنانچه داوطلبان تاكنون اقدام به انتخاب رشته نكرده و يا نياز به ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود دارند، مي‌توانند حداكثر تا پايان روز چهارشنبه 25 مرداد با مراجعه به سايت سازمان نسبت به انتخاب رشته و يا ويرايش رشته‌هاي خود اقدام كنند.

اصلاحيه دوم سازمان سنجش در رابطه با رشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) و همچنين ويرايش رشته‌هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري منتشر شد.

بر اين اساس، سازمان‌ سنجش‌ پيرو اطلاعيه منتشره 16 مرداد، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال‌ 1391، مي‌رساند كه با توجه به مكاتبات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين مصوبات جديد شوراي گسترش آموزش عالي كه پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون مذكور به اين سازمان واصل شده، رشته محل‌هاي جديد و يا اصلاحات رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2، طي اطلاعيه‌اي امروز دوشنبه 23 مرداد بر روي سايت اين سازمان قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا،لذا داوطلبان براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين براساس كدرشته محل‌هاي اطلاعيه مذكور و اطلاعيه قبلي چنانچه تاكنون اقدام به انتخاب رشته ننموده‌اند و يا انتخاب رشته نموده و نياز به ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود دارند، مي‌توانند حداكثر تا پايان روز چهارشنبه 25 مرداد با مراجعه به سايت سازمان نسبت به انتخاب رشته و يا ويرايش رشته‌هاي خود اقدام كنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.