کارگاه توانمندسازی بسیجیان فرهنگی خوزستان برگزارشد

سازمان بسیج فرهنگیان استان خوزستان باهمکاری جهاددانشگاهی استان نسبت به تشکیل کارگاه توانمندسازی علمی فرهنگیان اقدام نمود.

خورنا -سازمان بسیج فرهنگیان استان خوزستان باهمکاری جهاددانشگاهی استان نسبت به تشکیل کارگاه توانمندسازی علمی فرهنگیان اقدام نمود. این کارگاه بامحوریت آموزش مقاله نویسی وروش تحقیق درحوزه علوم انسانی باهدف ارتقا سطح علمی فرهنگیان پژوهشگر ازسراسراستان، درمحل مرکزآموزشهای کوتاه مدت جهاد دانشگاهی اهواز درتاریخ های ۱۶ و۱۸ آذر برگزار گردید.

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.