جوابیه «شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس» به خبر خورنا با عنوان اعتصاب غذای کارکنان رسمی

باقر گل فر – خورنا : روایط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس به پاسخ خبری با عنوان اعتصاب غذای کارکنان رسمی در شرکتهای پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در خورنا، اعلام کرد :

۱- ارتباط شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس با صندوق بازنشستگی نفت برقرار بوده و هر گونه شایعه در خصوص قطع ارتباط با صندوق تکذیب می گردد. مدعای این موضوع کسر کسورات بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما و واریز آن به صندوق بازنشستگی نفت می باشد.

۲- در خصوص پاداش بهره وری اعلام می دارد ، تاکنون پاداش های بهره وری نیه اول و دوم سال ۹۳ طبق ضوابط و دستور العمل شرکت ملی نفت ایران به کارکنان پرداخت گردیده است. تعویق پرداخت برای مدت ۲ ماه نیز منوط به تشکیل هیئت مدیره برخی شرکت ها و انجام مراحل تشریفات لازم بوده و تماما” پساز انجام این کار پرداخت و یا پرداخت خواهد شد.

۳- درمورد انتقال به شرکت های دولتی این موضوع مشمول تمامی شرکت های واگذار شده صنعت نفت به بخش خصوصی بوده و هلدینگ خلیج فارس را شامل نمی شود. بطور مثال سایر شرکت های خصوصی شده پتروشیمی که عضو مجموعه هلدینگ خلیج فارس نمی باشد. نیز چنین شرایط مشابه دارند. لذا تاکید می شود . در این رابطه هلدینگ خلیج فارس تصمیم گیرنده نیست.

۴- در خصوص امکانات و خدمات درمانی بر این نکته تاکید می شود. که در حال حاضر برای هریک از کارکنان ماهیانه رقم قابل توجهی از سوی شرکت ها برای هزینه های درمانی و خدمات بهداشتی به سازمان بهداری و بهداشت صنعت نفت پرداخت می شود و تمام تلاش مجموعه هلدینگ خلیج فارس با نظارت بر نحوه فعالیت جهت افزایش کیفیت خدمات درمانی بویژه در مناطق عملیاتی ماهشهر و عسلویه می باشد. که در حال حاضر نیز روال گذشته ادامه دارد.

در خصوص نگرانی آینده شغلی کارکنان بدینوسیله اعلام می دارد. این شرکت نیروی انسانی توانمند را بعنوان سرمایه اصلی خود تلقی نموده و تلاش در حفظ و نگهداری و توسعه نیروی انسانی را دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.