5 گزینه حامیان دولت برای ریاست جمهوری

خورنا: حامیان دولت دهم معتقدند در کابینه دکتراحمدی نژاد حداقل 5 وزیر و معاون رئیس جمهور وجود دارند که از پتانسیل لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برخوردارند.

این گزینه ها عبارتند از:
1-علی اکبرصالحی وزیر خارجه
2- علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی
3- فریدون عباسی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته ای
4- کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری
5- حمیدرضاحاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش.

به گزارش مشرق،گفته می شود استراتژی حامیان دولت تکثر کاندیدا در مرحله اول و ائتلاف در مرحله دوم انتخابات است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.