به روایت تصویر

گزارش تصویری از مراسم اربعین در شهر سردشت زیدون

برگزاری مراسم اربعین حسینی در امام زاده اباذر(ع) شهر سردشت زیدون

خورنا – گزارش تصویری از مراسم اربعین در شهر سردشت زیدون – حسین محمدی فر

DSC_9296 (Copy) DSC_9291 (Copy) DSC_9299 (Copy) DSC_9298 (Copy) DSC_9293 (Copy) DSC_9280 (Copy) DSC_9281 (Copy) DSC_9289 (Copy) DSC_9290 (Copy) DSC_9292 (Copy) DSC_9279 (Copy) DSC_9274 (Copy) DSC_9276 (Copy) DSC_9272 (Copy) DSC_9273 (Copy) DSC_9269 (Copy) DSC_9266 (Copy) DSC_9256 (Copy) DSC_9263 (Copy) DSC_9261 (Copy)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.