دیدار نخبگان رامهرمزی با رئیس شورای هماهنگی اصلاح طلبان خوزستان

خورنا نخبگان و اندیشمندان رامهرمزی مقیم اهواز با ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘان دیدار و گفت و گو کردند .
در این دیدار سید جابر موسوی،رییس شورای هماهنگی اصلاح طلبان خوزستان ضمن توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری امسال به نام ” دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی ” بر اهمیت همدلی و هم زبانی دولت و ملت تاکید کرد .
وی افزود : ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ خوزستان  ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﯼ مورد نظر ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ اعتدال گرا ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ، ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ، ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ، گام در راه اعتلای آرمان های انقلاب اسلامی برداریم.

در ادامه جمعی از نخبگان و اندیشمندان حاضر در نشست به بیان دیدگاه های خود در خصوص انتخابات ، توسعه پایدار و همچنین اهمیت تشکل های مردم نهاد پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.