گزارش تصویری از بدرقه مسافران کربلای معلی و نجف اشرف در شلمچه

خورنا -گزارش تصویری از بدرقه مسافران کربلای معلی و نجف اشرف در شلمچه

سعید عیدانی

IMG-20151010-WA0044 IMG-20151010-WA0051 IMG-20151010-WA0054 IMG-20151010-WA0057 IMG-20151010-WA0061 IMG-20151010-WA0062 IMG-20151010-WA0063 IMG-20151010-WA0064 IMG-20151010-WA0065 IMG-20151120-WA0010 IMG-20151120-WA0011 IMG-20151120-WA0027 IMG-20151120-WA0030 IMG-20151120-WA0031 IMG-20151120-WA0032 IMG-20151120-WA0033 IMG-20151120-WA0034 IMG-20151120-WA0035 IMG-20151120-WA0036 IMG-20151120-WA0037 IMG-20151120-WA0038 IMG-20151120-WA0039 IMG-20151120-WA0040 IMG-20151120-WA0042 IMG-20151120-WA0043 IMG-20151120-WA0044 IMG-20151120-WA0045 IMG-20151120-WA0046 IMG-20151120-WA0047 IMG-20151120-WA0048 IMG-20151120-WA0049 IMG-20151120-WA0051 IMG-20151120-WA0052 IMG-20151120-WA0053 IMG-20151120-WA0054 IMG-20151120-WA0055 IMG-20151120-WA0056 IMG-20151120-WA0057 IMG-20151120-WA0058 IMG-20151120-WA0059 IMG-20151120-WA0060 IMG-20151120-WA0061 IMG-20151120-WA0062 IMG-20151120-WA0063 IMG-20151120-WA0064 IMG-20151120-WA0065 IMG-20151120-WA0066 IMG-20151120-WA0067 IMG-20151120-WA0068 IMG-20151120-WA0069 IMG-20151120-WA0070 IMG-20151120-WA0071 IMG-20151120-WA0072 IMG-20151120-WA0073 IMG-20151120-WA0074 IMG-20151120-WA0078

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.