گزارش تصویری اختصاصی از نمایش مدافعان حرم در خرمشهر

خورنا -گزارش تصویری اختصاصی از نمایش مدافعان حرم در خرمشهر

عکاس : سعید عیدانی
IMG-20151010-WA0037 IMG-20151010-WA0038 IMG-20151120-WA0012 IMG-20151120-WA0013 IMG-20151120-WA0014 IMG-20151120-WA0015 IMG-20151120-WA0016 IMG-20151120-WA0017 IMG-20151120-WA0018 IMG-20151120-WA0019 IMG-20151120-WA0020 IMG-20151120-WA0021 IMG-20151120-WA0022 IMG-20151120-WA0023 IMG-20151120-WA0024 IMG-20151120-WA0025 IMG-20151120-WA0026 IMG-20151120-WA0028 IMG-20151120-WA0029

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.