سرپرست تیم فوتبال شاهین ماهشهر: عدم پایبندی مسئولان به قولهایی که داده اند، تیم را به بحران کشانده است/ اگر همکاری نشود از مسابقات انصراف میدهیم

خورنا – مهدی سلیمانی گفت: عدم پایبندی مسئولان به قولهایی که داده اند، تیم را به بحران کشانده است.

سرپرست تیم فوتبال شاهین ماهشهر حاضر در لیگ سه فوتبال کشور اظهار داشت: در حال حاضر تیم با آمادگی کامل و با نتایج بسیار عالی در حال پیشرفت است ولی عدم پایبندی مسئولان به قوهایی که داده اند وضعیت تیم را به بحران کشانده است و اگر این روند عدم همکاری ادامه پیدا کند، از مسابقات انصراف میدهیم.

وی ادامه داد: تا کنون کادر مدیریت زحمات زیادی کشیده اند و هزینه های زیادی در این تیم انجام شده اما کمترین توجه از سوی مسئولان به این تیم بوده و اگر روند ادامه دار باشد، تیم توانایی ادامه فعالیت نخواهد داشت.

سلیمانی بیان کرد: در هزینه های جاری تیم مثل حمل و نقل، غذا و لباس هم به مشکلاتی برخورد کرده ایم و حقوق بازیکنان هم بر اساس قرارداد پرداخت نشده و با ادامه این روند، به زودی شیرازه تیم از هم میپاشد.

وی گفت: تا کنون بازیکنان با نهایت خویشتن داری و همکاری و با غیرت برای شهر و تیم زحمت کشیده اند و تماشاگران را خشنود به خانه های خود بدرقه کرده اند اما این روند قابل ادامه دادن نیست.

سرپرست تیم فوتبال باشگاه شاهین بیان داشت: ما به تعهدات مالی که در توان خودمان بود پایبند بوده ایم و تیم نصف راه را با موفقیت طی کرده است. انتظار میرود مسئولان عالی شهرستان هم به قول و قرارهای خود پایبند باشند تا این روند ادامه پیدا کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.