محکوم به قصاص در دزفول، مورد بخشش قرار گرفت

خورنا – روابط عمومی اداره کل زندان های خوزستان ، محمدسعید سخاوت روز چهارشنبه افزود:زندانی به نام م . ر که محکوم به قصاص نفس می باشد پس از تحمل ۱۱ سال حبس در زندان دزفول با گذشت اولیای دم از مجازات قصاس نفس رهایی یافت.
وی افزود:در راستای اجرای سیاست های سازمان زندانها مبنی بر رسیدگی به وضعیت قضایی مددجویان، با پیگیری اعضای شورای حل اختلاف زندان دزفول رضایت اولیای دم در شب اجرای حکم قصاص اخذ شد و زندانی از مرگ حتمی و قصاص نفس رهایی یافت.
مدیر ندامتگاه دزفول از مددکاران و مسوول فرهنگی زندان بابت همکاری در اخذ رضایت اولیای دم تقدیر کرد.
دو هزار و ۴۰۰ زندانی از شهرهای مختلف در ندامتگاه دزفول نگهداری می شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.