پتروشمی خوزستان جان تازه ای می گیرد

باقر گل فر – خورنا : شرکت پتروشیمی خوزستان از شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع است . تولیدات اصلی این شزکت ، گریدهای مختلفی از پلیمرها است.

فاز اول (واحد اپوکسی رزین) مجتمع پتروشیمی خوزستان در اسفند ماه ۱۳۸۳ تولید تجاری خود را شروع کردو در دی ماه سال ۱۳۸۶ فاز دوم ( واحد پلی کربنات ) به تولید تجاری رسید.

شرکت هلدینگ خلیج فارس برنامه های حمایتی ویژه ای برای پتروشیمی خوزستان در نظر گرفته است.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: به دنبال تقویت شرکت پتروشیمی خوزستان هستیم و امید است ، بزودی جان تازه ای به این مجتمع پتروشیمی دمیده شود.

عادل نژاد سلیم افزود: با ۲ شرکت صاحب نام بین المللی خوش نام در صنعت پتروشیمی برای بهینه سازی پتروشیمی خوزستان مذاکره های بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با برنامه های انجام شده در آینده نزدیک سطح کمی و کیفی محصولات این شرکت افزایش خواهد یافت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.