دیدار کادر اجرایی هنرستان امام خمینی دزفول با خانواده شهید مشعلی زاده

خورنا – منصور محمد مشعلی زاده جانباز۷۰ درصد شیمیایی شنبه شب هفته آینده بر اثر عوارض ناشی از شیمیایی در بیمارستان دزفول به درجه رفیع شهادت نایل شد. فرزند شهید مشعلی زاده که از دانش آموزان مجمتمع فنی امام خمینی دزفول میباشد مسولین و کادر اجرایی این مرکز به خود واجب دانستند که برای تسلای خاطر بازماندگان شهید رشید اسلام و همچنین برای اطلاع از حال عمومی خانواده و دانش آموز خود دیداری با این خانواده نمایند و بازگشت فرزند این شهید والا مقام را به سنگر علم ودانش همراهی کنند .

DSC02043 DSC02058 DSC02052

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.