اداره شیلات در دزفول تاسیس می شود

خورنا – مدیر کل شیلات خوزستان در آینده نزدیک در دزفول اداره شیلات راه اندازی می شود .
خون میرزائی : در زمینه های فرآوری شیلات کمبود های بسیاری داریم .میانگین مصرف جهانی آبزیان و بویژه ماهی در جهان ۲۰کیلوگرم در سال میباشد که سرانه کشور ما حدود ۹-۱۰کیلوگرم میباشد که مصرف کم و قابل تاملی می باشد
وی افزود که دزفول از نظر پرورش ماهی ها هیچگونه مشکلی ندارد و باید زمینه ای را فراهم کرد که مردم به سمت پرورش ماهی ها ارسال ماهیان خاویاری روی آورند و با پتانسیل دزفول از منظر آب و نیرو کار می شود که در آینده موفقیت های بسیار خوبی از نظر صادرات و ارز آوری برای شهرستان داشته شود .
خون میرزائی اضافه کرد که در دزفول هم اکنون یک واحد تولید ماهی خاویاری وجود دارد که در سال ۱۵۰تن تولید داشته وامیدواریم که بتوانیم ظرفیت را تا ۵۰۰تن یا ۱۰۰۰تن افزایش دهیم .از افتخارات این واحد تولیدی ارسال ماهیان نر خاویاری به شمال برای تکثیر بوده است .
همچنین مدیر کل شیلات خوزستان بیان کرد که این اداره با همکاری برخی از نهاد ها آمادگی پرورش ماهی در سبد ها را در دریاچه دز دارد .
معاون جهاد کشاورزی دزفول بیان کرد که ۸ واحد تولید و پرورش ماهی در دزفول فعال با ۶۶حوزچه وجود دارد ویکی از دغدغه های خود را بکارگیری افراد متخصص در این اداره بیان کرد که بتوان از ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد .
در پایان مهندس آصفی با ابراز امیدواری که صنعت پرورش آبزیان برای شهرستان اشتغال زایی کند قول مصاعدت و همکاری را به مدیرکل استان داد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.